Discover the GA ACF Technology Gas Absorption Chillers

רקע:

Finepro Consulting LTD מייצגת בישראל את יצרנית הציוד Robur Italy, מובילה עולמית בייצור ופיתוח של צילרים ספיגה מונעי גז טבעי.

רצונו ההולך וגובר של המין האנושי לשפר את רמת החיים, שינויי אקלים עולמיים הביאה לגידול ניכר בביקוש מערכות מיזוג אוויר עם השפעות משמעויות כלכליות וסביבתיות לא מבוטלות. אחד מהן גלובאלית מוכרת היא החור בשכבת האוזון שתרומה ניכרת תרמו השימוש הנרחב בגזי קירור פחמן כלורופלואורי (CFC) ופחמן הידרו-כלורופלואורי (HCFC) במערכות קירור ומיזוג אוויר. ההתחממות הגלובלית ואספקת הביקושים הגואים לחשמל, תרמו לפיתוח וקידום מערכות מיזוג אוויר בטכנולוגיית ספיגה שהוכיחו מעל לכל צל של ספק… כי הן האמצעי היעיל  ביותר לצמצום תופעות אלו. יש לזכור שמערכות אלו כמעט ואינן צורכות חשמל, וגזי הקירור שבשימושן אינם פוגעים בשכבת האוזון.

שימוש במערכות אלו יכול להפחית בצורה משמעותית את עלויות התפעול של מיתקן מיזוג האוויר, היות שהם כמעט ואינם צורכים חשמל, והם מּונעים לרוב באמצעות תוצרי חום הניתנים להשבה מתהליכים אחרים. להבדיל מצ'ילרים זוללי חשמל מכאניים מּונעים באמצעות מדחס חשמלי (מנוע) המערכות המודרניות של Robur יודעות לייצר במקביל לקירור גם מים חמים בו זמנית בטמפרטורה של 70+ כמו כן יחידות מיזוג האוויר שלנו יודעות לספק טמפרטורה נמוכה וקבועה של עד 10- מעלות גם לחדרי קירור והקפאה עמוקה. להבדיל ממערכות אחרות בשוק, אין חלקים נעים ביחידות הספיגה שלנו, מה שהופך את הטיפול והאחזקה לזול וכלכלי בדומה ל"החלפת גוף חימום בדוד שמש" Robur היא החברה היחידה בעולם שנותנת Life Guarantee (אחריות לכל החיים) למערכת הסגורה של הצ'ילר.

בשנת 2018 יותקנו מערכות החברה לראשונה בישראל ויחוברו לגז הטבעי.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
גלילה לראש העמוד